KVME M16x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

4,5-10mm / SW 20 / IP68
 

Art. Nr. 61084516

KVP M16x1,5 (Polyamid 6)
 

4 - 8 mm / SW 19 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11084516

KVP M12x1,5 (Polyamid 6)
 

3 - 6,5mm / SW 15 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11080512

KVP M40x1,5 (Polyamid 6)
 

19-28mm / SW 46 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11084540

KVP M32x1,5 (Polyamid 6)
 

15-21mm / SW 36 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11084532

KVP M25x1,5 (Polyamid 6)
 

11-17mm / SW 29 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11084525

KVP M20x1,5 (Polyamid 6)
 

6 - 12 mm / SW 24 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11080520

KVP M50x1,5 (Polyamid 6)
 

30-38mm / SW 60 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11080550

KVP M63x1,5 (Polyamid 6)
 

34-44mm / SW 65 / RAL 7035 / IP68
 

Art. Nr. 11080563

KVM M16x1,5 (Messing/vern.)
 

4,5-10mm / SW 20 / IP68
 

Art. Nr. 60084516

KVM M12x1,5 (Messing/vern.)
 

3-6,5mm / SW 14 / IP68
 

Art. Nr. 60080512

KVM M20x1,5 (Messing/vern.)
 

6-12mm / SW 22 / IP68
 

Art. Nr. 60080520

KVM M25x1,5 (Messing/vern.)
 

11-17mm / SW 27 / IP68
 

Art. Nr. 60084525

KVM M32x1,5 (Messing/vern.)
 

15-21mm / SW 34 / IP68
 

Art. Nr. 60084532

KVM M40x1,5 (Messing/vern.)
 

18-28mm / SW 43 / IP68
 

Art. Nr. 60084540

KVM M50x1,5 (Messing/vern.)
 

27-38mm / SW 58 / IP68
 

Art. Nr. 60084550

KVM M63x1,5 (Messing/vern.)
 

34-44mm / SW 64 / IP68
 

Art. Nr. 60080563

KVME M12x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

3-6,5mm / SW 14 / IP68
 

Art. Nr. 61084512

KVME M20x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

6-12mm / SW 22 / IP68
 

Art. Nr. 61084520

KVME M25x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

11-17mm / SW 27 / IP68
 

Art. Nr. 61084525

KVME M32x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

15-21mm / SW 34 / IP68
 

Art. Nr. 61084532

KVME M40x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

19-28mm / SW 43 / IP68
 

Art. Nr. 61084540

KVME M50x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

27-38mm / SW 58 / IP68
 

Art. Nr. 61084550

KVME M63x1,5 (EMV Messing/vern.)
 

34-44mm / SW 64 / IP68
 

Art. Nr. 61084563

GGP M12x1,5 / SW 18
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096512

GGP M16x1,5 / SW 22
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096516

GGP M20x1,5 / SW 26
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096520

GGP M25x1,5 / SW 32
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096525

GGP M32x1,5 / SW 41
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096532

GGP M40x1,5 / SW 50
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096540

GGP M50x1,5 / SW 60
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096550

GGP M63x1,5 / SW 75
 

Gegenmutter / Polyamid 6 / RAL 7035
 

Art. Nr. 11096563

GGM M12x1,5 M15
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006512

GGM M16x1,5 M19
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006516

GGM M20x1,5 M24
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006520

GGM M25x1,5 M30
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006525

GGM M32x1,5 M36
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006532

GGM M40x1,5 M46
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006540

GGM M50x1,5 M60
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006550

GGM M63x1,5 M70
 

Gegenmutter / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61006563

GGME M12x1,5 M15
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016512

GGME M16x1,5 M19
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016516

GGME M20x1,5 M24
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016520

GGME M25x1,5 M30
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016525

GGME M32x1,5 M36
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016532

GGME M40x1,5 M46
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016540

GGME M50x1,5 M60
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016550

GGME M63x1,5 M70
 

Gegenmutter EMV / Messing/vern.
 

Art. Nr. 61016563

VSP M12x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007512

VSP M16x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007516

VSP M20x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007520

VSP M25x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007525

VSP M32x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007532

VSP M40x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007540

VSP M50x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007550

VSP M63x1,5 / IP54
 

Verschlu▀schraube/Polyamid 6 (GF30)
 

Art. Nr. 11007563

VSM M12x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017512

VSM M16x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017516

VSM M20x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017520

VSM M25x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017525

VSM M32x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017532

VSM M40x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017540

VSM M50x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017550

VSM M63x1,5 / IP68
 

Verschlu▀schraube / Messing / vern.
 

Art. Nr. 69017563

3-K Elektrik GmbH | Industriestr. 84 | 75417-Mühlacker | Tel. +49 (0) 7041 / 81609-0 | Fax 81609-25